سیستم کنترل تردد خودروهای مهمان:

به منظور ایجاد کنترل غیر مستقیم بر تردد خودروها در مجموعه های مختلف نصب می گردد و باعث ایجاد محدودیت برای تردد خودروهای غیر مجاز می گردد همچنین امکان نظارت غیر مستقیم مدیران و مسئولین را با ارئه گزارشات جامع از تردد خودروها بوجود می آورد و در نهایت باعث ایجاد نظم و امنیت شده و با حذف نیرو انسانی جهت کنترل تردد خودروها از درب ها و نیز محاسبه دقیق میزان حضور خودرو افراد در مجموعه ها فواید مالی بسیاری را بهمراه می آورد.

امروزه در سیستم های اطلاعاتی و شبکه ای و در سازمانها و ارگانها بزرگ به منظور حفظ نظم و امنیت مجموعه استفاده از تجهیزات کنترل دسترسی بسیار حائز اهمیت می باشد. کنترل دسترسی خیلی بیشتر از این است که یک فرد بتواند از یک شی یا موضوع استفاده کند. امروزه ابزارها و سیستم های بسیاری برای کنترل دسترسی در دنیا وجود دارند که یکی از انواع کنترل دسترسی ها ، گیت های کنترل تردد می باشند. گیت کنترل تردد مهمان یکی از تجهیزات ضروری و مهم جهت ایجاد امنیت و دسترسی های محدود در یک سازمان می باشد. در دنیای امروزی در هر مکانی که تعداد زیادی از ارباب رجوع ، نفرات یا کارمندان رفت و امد دارند نیاز به تجهیزات کنترل تردد می باشد

عملکرد سیستم کنترل تردد خودرو های مهمان :

مزایای گیت کنترل تردد خودروهای مهمان شامل مزایا کلی و مزایا بر اساس نوع مجموعه می باشد که در زیر توضیح داده شده است .

1. مزایا کلی:

– کنترل غیر مستقیم بر کلیه ترددها

– عدم نیاز به ارتباط نگهبان یا اپراتور با مراجعین و پرسشات متعدد و ایجاد نارضایتی در مراجعین

– ایجاد نظم و انضباط تردد و ثبت ساعات تردد مراجعین

– برقراری امنیت در مجموعه ها با جلوگیری از ورود افراد غیر مجاز

– کنترل تردد مهمان و ارباب الرجوع

– نظارت جامع و سهولت در مدیریت تردد مهمان ها

– امکان ایجاد مانیتورینگ ترددها

– امکان گزارش گیری از ترددها شامل ساعات تردد

– استفاده از تکنولوژی روز دنیا

– امکان ثبت و ذخیره تردد ها و استفاده آنها در زمان های بروز مشکل

2. مزایا بر اساس نوع کاربری:

الف . در ادارات و سازمان ها :

– ایجاد امنیت بسیار بالا و حفظ پرستیژ سازمانی

– عدم نیاز به چندین نگهبان و اتاقک نگهبانی در ورودی مجموعه

– ایجاد شکل ظاهری مناسب در ورودی ها

– کنترل دقیق تردد ها و ارائه گزارشات

– ثبت مهمان ها در سیستم نرم افزار قبل از تردد از گیت و امکان گزارش گیری از تردد آنها

– امکان مانیتورینگ ترددها در واحد حراست

ب . در اماکن ورزشی و استخرها

– کنترل دقیق تردد مشتریان و در نتیجه محاسبه دقیق تر میزان استفاده آنها از مجموعه و بروز رشد اقتصادی

– افزایش ثبت نام ها با کنترل دقیق میزان استفاده مراجعین

– ایجاد نظم و افزایش رسیدگی به مراجعین

– جلوگیری از سواستفاده افراد مسئول در رابطه به عدم ثبت تردد مهمان ها

– عدم امکان ورود افراد غیرمجاز بصورت غیر مستقیم

– کاهش نیرو انسانی در کنترل مجموعه

ج . در مجموعه ای تفریحی – شهربازی ها

– کنترل تردد از کلیه ورودی ها و خروجی های مجموعه و عدم امکان ورود افراد غیر مجاز

– کاهش نیرو انسانی در کنترل مجموعه

– محاسبه دقیق میزان استفاده افراد از وسایل مختلف مجموعه

– ایجاد شکل ظاهری مناسب و حفظ پرستیژ مجموعه ها

د . در کارخانه ها

– ایجاد نظم و انضباط بسیار در بازده شلوغی ورود و خروج بارگیری

– کاهش نیرو انسانی جهت کنترل و نظارت بر تردد مهمانها

– کنترل و ثبت دقیق اطلاعات ارباب الرجوع

5. در فروشگاه ها

– مشخص نمودن درب ورودی یا خروجی با استفاده از گیت های ورود و خروج

– ایجاد نظم و کنترل مراجعین