راه های ارتباط با ما

نشانی : کیلومتر 26 اتوبان تهران کرج، اولین خروجی پس از گرمدره، بعد از انستیتو پاستور توحید، پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)، ساختمان 302 ، آرا الکترونیک افزار کدپستی: 3159917124

راهنمای طبقات:

طبقه همکف : انبار

طبقه اول : واحد کنترل پروژه، تعمیرات و تولید

طبقه دوم : واحد فنی و بازرگانی

طبقه سوم : واحد فروش ، مدیریت و اداری

تماس با ما

شماره تماس: 0263402450402634024505

  موبایل:09121779456

09120724265-09120724289

شماره واتس آپ: 09120724265 09120724289

دورنگار : 02634024500

ایمیل : sale@araafzar.com

تلگرام : 09120724265 09120724289

راه های ارتباط با ما

نشانی : کیلومتر 26 اتوبان تهران کرج، اولین خروجی پس از گرمدره، بعد از انستیتو پاستور توحید، پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)، ساختمان 302 ، آرا الکترونیک افزار کدپستی: 3159917124

راهنمای طبقات:

طبقه همکف : انبار

طبقه اول : واحد کنترل پروژه، تعمیرات و تولید

طبقه دوم : واحد فنی و بازرگانی

طبقه سوم : واحد فروش ، مدیریت و اداری

تماس با ما

شماره تماس: 026340245000263402450102634024502 02634024503

شماره موبایل:09121779456-09120724265-09120724289

شماره واتس آپ: 09120724265 09120724289

دورنگار : 02634024500

ایمیل : sale@araafzar.com

تلگرام : 09120724265 09120724289