می 26, 2021

شرایط عمومی مونتاژ بردهای الکترونیکی

شرایط عمومی مونتاژ بردهای الکترونیکی   در صورتی که تامین قطعات و نیازمندی های پروژه توسط مشتریان گرامی تهیه می شود و این شرکت مسئولیت مونتاژ […]
فوریه 24, 2021

جزئیات آموزش Altium – بخش اول

آموزش مرحله به مرحله طراحی مدار الکترونیکی به کمک نرم افزار Altium Designer : معرفی Altium: همواره طراحان به ابزارهایی نیاز دارند که به وسیله آن بتوانند […]